Savills

Savills Blog

Větší transparentnost, ale stále limitované možnosti. Taková je současná situace pražského developme

Webová stránka Praha zítra? zahrnuje 184 developerských projektů.

V květnu spustil Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR) novou webovou stránku s názvem Praha zítra?, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s developerskými projekty plánovanými pro Prahu, a to jak probíhajícími, tak dokončenými. K dnešnímu datu stránka zahrnuje 184 projektů. Tento poměrně nízký počet, společně s tím, kolik z nich nebude určitě dokončeno v předpokládaném termínu, naznačují, že dokud město nezefektivní proces schvalování výstavby a nedokončí nový Metropolitní plán, bude realizace nových projektů v Praze problematická.

Není pochyb o tom, že bude webová stránka Praha zítra? užitečným nástrojem jak pro veřejnost, tak pro profesionály z oboru. Jde o komplexní databázi stavebních a developerských projektů od menších typu rozvoje prázdných městských pozemků přes rekonstrukce celých ulic a náměstí až po výstavbu velkých transformačních oblastí. Nicméně již nyní jsme v Savills odhalili jeden velký projekt, který v databázi chybí, a to hotelový a obchodní komplex společnosti ACS Properties, jenž má vzniknout okolo stadionu Sparta Praha na Letné.

Pokud projekty v databázi rozlišíme z hlediska jejich typu, nalezneme zde 68 rezidenčních, 31 kancelářských, 11 smíšených a 13 velkoformátových projektů transformujících celá území. Profil každého umožňuje zobrazit základní informace o projektu, včetně lokality, jména architekta a výše celkových předpokládaných investic. Stránka také přináší vizualizace a předpokládané termíny dokončení.

Jsme tedy svědky toho, že v době, kdy společnost Savills v rámci svého výzkumu zjistila, že centrální Londýn neměl nikdy více možností pro novou výstavbu než v roce 2019, kdy je zde k dispozici 6,7 milionu čtverečních stop, je v Praze stále problém vůbec nové projekty zahájit.

Velká část viny leží v těžkopádnosti tuzemských povolovacích procesů. Průzkum Světové banky „Doing Business“ z roku 2019, který se zaměřil na složitost procesu získávání stavebního povolení, zařadil Českou republiku na 156. místo ze 190 zemí. Minulý rok přitom Česká republika skončila na 127. místě. Z evropských zemí se hůře umístily jen Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a Moldavsko. Průzkum dále ukázal, že počet kroků procesu pro Českou republiku byl 21 a průměrný počet dní jeho trvání 246. Pro srovnání, v Dánsku, nejlépe hodnocené zemi Evropy, je pro získání povolení potřeba pouhých 7 kroků a 64 dnů.

Pilířem nového Metropolitního plánu je koncentraci na rozsáhlé projekty.

Plán pro budoucnost

Další brzdou developerských příležitostí je velice pomalý progres přípravy nového Metropolitního plánu pro Prahu. V dubnu 2018 zveřejnil IPR svůj návrh, který má nahradit starý územní plán přijatý v roce 1999. IPR říká, že tento návrh nabízí nový pohled na územní plánování a stanovuje jasná pravidla pro rozvoj Prahy na dalších 15 až 20 let. Oficiální zdroje hovoří o tom, že konečná podoba plánu bude vedením města přijata v roce 2023, ačkoli mnoho lidí má spíše za to, že k tomu dojde ještě později, protože nejvíce bude záviset na počtu vznesených námitek. A těch se očekává mnoho.

Jedním z pilířů plánu je zastavit rozrůstání okrajových částí Prahy a místo toho se soustředit na rozsáhlé projekty transformující území v centrálních městských oblastech, které ztratily své původní průmyslové nebo dopravní využití a zůstávají opuštěné a zanedbané. To by otevřelo možnosti pro novou výstavbu na velkých plochách navzdory stávající kritice, jež zaznívá ve smyslu, že ke zvyšování hustoty zástavby ve městě dojde pouze na úkor parků a hřišť.

Nový Metropolitní plán, stejně tak jako webová stránka Praha zítra? IPR pomohou development v Praze dostat na úroveň 21. století. Byť to bude opravdu pomalý proces.

 

Recommended articles