Savills Zprávy

Jaroslav Kaizr na Dni české logistiky přiblíží unikátní MBA program zaměřený na nemovitosti

11. dubna 2019 probíhá v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze již 5. ročník odborné a společenské události Den české logistiky, jejíž partnerem se i letos Savills stala.   

Součástí bohatého programu akce bude i vystoupení Jaroslava Kaizra, vedoucího oddělení pronájmu Savills pro Českou a Slovenskou republiku. Ve svém vstupu s názvem „Překračujeme práh nové éry oboru nemovitostí“ posluchače blíže seznámí s novým MBA programem VŠE Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE), jenž na Katedře financí a oceňování podniku spoluzakládal, vede a který jako jediný svého druhu v České republice propojuje studenty s největšími odborníky na trhu. Co
o MBARE říká sám Jaroslav?

V listopadu 2018 byl na Vysoké škole ekonomické představen nový MBA program, jehož jste zakladatelem a který je věnovaný nemovitostem a jejich oceňování. Proč jste tento obor založil a jakým způsobem obohacuje oblast nemovitostí?

Konečně na akademické půdě existuje nemovitostní obor, který obsahově splňuje požadavky praxe. Jedná se o první MBA program svého druhu v České republice. Tento program, kterému zkráceně říkáme MBARE, jako jediný svého druhu přináší znalosti v oblasti developmentu, investic a oceňování nemovitostí v jejich plné šíři a hloubce. Naším dlouhodobým cílem je rozvoj studia a výzkumu nemovitostí na univerzitní úrovni, což vytvoří základ pro vznik samostatného magisterského oboru v oblasti nemovitostí.

Oblast nemovitostí prošla v poslední době výrazným vývojem. Jakým způsobem se inovace promítají do programu MBARE? Zabýváte se těmito inovacemi v některých předmětech?

Ano, v programu MBARE je dokonce předmět nazvaný Inovace v nemovitostech. Ten shrnuje všechny současné trendy, které na trhu s nemovitostmi sledujeme z technologického hlediska. Inovacemi se ve větší či menší míře zabýváme v každém z našich předmětů. Například předmět Standardy měření nemovitostí se zabývá mimo jiné i trendy ve standardizaci technik měření nemovitostí a zaváděním tzn. Mezinárodních standardů měření nemovitostí neboli „IPMS“. A mohl bych pokračovat dále.

Slyšeli jsme, že program MBARE vznikl z iniciativy praxe. Jak se tato iniciativa ve výuce projevuje?

Je to tak. Program je založen hlavně na požadavcích praxe, a proto výuku zajišťují odborníci, kteří jsou špičkami ve svých oborech. Nedílnou součástí programu je vypracování a obhajoba developerského projektu na konkrétním pozemku, který je posluchačům zadán k řešení a na kterém si posluchači mohou nemovitosti v jejich plné šíři takzvaně osahat. Více informací o tomto programu, jednotlivých předmětech a o lektorech nalaznete na stránkách kfop.vse.cz v sekci pro zájemce o studium. Samozřejmě neleníme a snažíme se předměty a jejich praktickou i teoretickou náplň neustále posouvat dopředu.

Jak bude vypadat harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 a chystáte nějaké další změny ve struktuře programu?

Na přelomu května a června tohoto roku proběhne den otevřených dveří, kde budou mít zájemci příležitost se setkat s lektory i současnými posluchači. Přijímání přihlášek do programu MBARE bude ukončeno v září 2019, pohovory se zájemci budou probíhat v říjnu a druhý běh bude zahájen v listopadu tohoto roku. Momentálně se program vyučuje v češtině s vloženými anglickými přednáškami zahraničních odborníků, naším dalším úkolem bude otevření programu MBARE
v angličtině. Vzniknou tak dvě jazykové varianty studia, což umožní studium nemovitostí i zahraničním zájemcům.

Registrace pro účastníky Dne české logistiky budou v místě jeho konání zahájeny ve 13 hodin, oficiální program začíná ve 13:30 hodin. Jaroslav Kaizr vystoupí od 14:05 hodin ve Venclovského aule VŠE. Nenechte si ujít příležitost dozvědět se více o MBARE přímo od jednoho z jeho zakladatelů. Těšíme se na viděnou!

Více informací o letošním ročníku Českého dne logistiky včetně kompletního programu najdete na  http://www.reliant.eu/den-ceske-logistiky/.

 

Doporučené články