Savills Zprávy

Měnící se svět: Savills poukazuje na města poskytující investiční příležitosti pro dlouhodobý horizont

New York, Tokyo, Londýn a Los Angeles: dle společnosti Savills čtyři města nejodolnější vůči významným proměnám globálního prostředí v současnosti – i do roku 2028; tzv. pokroková města jsou na rychlém vzestupu. Hlavní město Spojeného království se v následující dekádě udrží na 3. místě žebříčku odolnosti.

Index odolnosti měst (Resilient Cities Index) společnosti Savills, představený v rámci publikace Impacts, identifikuje tzv. pokroková města. Mezinárodní společnost poskytující poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí jeho prostřednictvím analyzuje, která města budou schopna odolat, či se adaptovat v rámci působení technologických, demografických a s vedením spojených proměn, jimž je vystaven trh s nemovitostmi nyní – a bude v horizontu dalších 10 let.

Zatímco žebříček staví New York, Tokyo, Londýn a Los Angeles na top čtyři pozice mezi nejodolnějšími městy, a to s předpokladem až do roku 2028, Savills zároveň upozorňuje na města „pokroková“, jež se výhledově zařadí mezi top 50 metropolí a v příští dekádě budou v žebříčku stoupat nejvýše.

Pokroková města jsou připravena využít významných proměn trhu ve svůj prospěch. Podle Savills jsou častokrát schopna rychleji a pružněji reagovat na změny v technologiích i ve společnosti, a proto se investorům do nemovitostí z dlouhodobého hlediska vyplatí věnovat jim pozornost.

„Pokroková města budou pravděpodobně vykazovat značný nárůst svého HDP i růst příjmu domácností, zatímco míra jejich závislosti – podíl lidí v neproduktivním věku k počtu osob ve věku produktivním – v porovnání s ostatními metropolemi do roku 2028 buď klesne, nebo se mírně zvýší. Tento fakt poukazuje v porovnání s jinými, byť lépe známými lokalitami, na jejich mladistvost, prosperitu a přizpůsobivost vůči změnám rychlého tempa fungování světa,” říká Ben Maudling, výkonný ředitel Savills pro Českou a Slovenskou republiku.

Může se zdát, že se seznam top světových měst takřka nemění – a cena nemovitosti v nich tomu odpovídajícím způsobem roste, stejně jako poptávka po nich. Pokroková města by tak mohla nabídnout alternativní investiční destinace. A byť nejde o bezrizikové investice, jsou tato města na cestě zlepšit svou pozici a prokázat tak odolnost vůči budoucím výzvám trhu. Investoři, kteří chtějí pevně ukotvit na trhu a zaujmout dlouhodobou perspektivu by proto měli začít zjišťovat, jak si na těchto trzích zajistit pozici.

Přečíst celý článek

_____________

Poznámky:

Index odolnosti měst (Resilient Cities Index) společnosti Savills je sestaven na základě bohatství měst (HDP), osobního bohatství (domácnosti s příjmem větším než 70 000 amerických dolarů) a demografie (poměr závislosti obyvatelstva).

  • Odolná města: Tato města se v žebříčku odolnosti měst nacházela za poslední dekády na prvních dvaceti příčkách a setrvají zde i v dalších deseti letech. Mají skvělé dispozice pro to, aby odolala převratným změnám, jimž globální trh s nemovitostmi čelí, anebo je přejala.
  • Nastupující odolná města: Nová města v top 20 za posledních deset let, či s předpokladem zařazení do top 20 během následujícího roku. I když nejsou v současné době na celosvětové scéně tak dobře zavedená, očekáváme, že do roku 2028 nabydou statutu odolných měst z důvodu pokračujícího zásadního růstu v ekonomické sféře a bohatství.
  • Pokroková města: Města, jež se dle predikce do roku 2028 zařadí mezi top 50 a polepší si tak alespoň o 10 míst v tabulce. Jsou připravena růst a využít změn ve svůj prospěch. Pro investory do nemovitostí s dlouhodobým zájmem jsou to města, na která by se měli zaměřit.

Impacts je celosvětově uznávaná publikace a výzkumný program společnosti Savills. Tento rok se zabývá problematikou převratných změn – tím, jak rozsáhle mění turbulentní hospodářská, politická, demografická a technologická situace svět nemovitostí. Jak vzestup populistické politiky ovlivňuje přeshraniční investice? Která města jsou v následujících desetiletích nejodolnější vůči změnám? Jakým způsobem určuje technologie přeměny maloobchodních aktiv a vzestup nových volnočasových konceptů? Odkud budou pocházet naše potraviny? A jaké síly naruší hlavní světové trhy s bydlením? Impacts odpovídá na tyto a další otázky. 

Přečíst si publikaci Impacts

 

Doporučené články