Savills

Environmentální politika

V Savills děláme uvážené a strukturované kroky ke snížení našich dopadů na životní prostředí, a to na místní, národní a mezinárodní úrovni. 

V Savills se zaměřujeme především na předcházení znečištění, zpravodajství o emisích skleníkových plynů, energetické audity, EPC strategie, minimální
energetickou výkonnost, energetickou efektivitu, nakládání s odpady a recyklaci a interní trénink o udržitelnosti.

Prostřednictvím naší práce v oblasti životního prostředí a udržitelnosti jsme dosáhli mezinárodního standardu environmentálního managementu pro společnosti BS EN ISO 14001: 2004 - s globální platností.

Naše práce je každoročně monitorována a revidována prostřednictvím plánu udržitelnosti naší pracovní skupinou pro udržitelnost vedenou členy správní rady Spojeného království, zatímco naše vnitropodniková politika týkající se životního prostředí stanovuje odpovědnosti v rámci společnosti Savills. 

Savills PLC - Environmentální politiky společnosti