Stuart Jordan

Stuart nastoupil do Savills v roce 2017 jako součást nově založeného oddělení, které má odpovědnost za všechny transakce na kapitálových trzích, poradenství a investice.

Po absolvování s vyznamenáním v oblasti správy nemovitostí na Nottingham Trent University, získal své zkušenosti ve spol. Carter Jonas v Yorkshire. V roce 2005 byl zvolen členem RICS.

V roce 2006 se přestěhoval do Prahy a působil v oblasti investičních akvizic a správy aktiv pro smíšený institucionální fond, následně začal pracovat pro spol. JLL jako vedoucí kapitálových trhů pro Českou republiku a později pro střední a východní Evropu.

Během roku 2017 se s Benem Maudlingem podílel na založení nové pobočky Savills v České republice se specifickým zaměřením na vybudování kanceláře s komplexní nabídkou profesionálních služeb a kapitálové trhy.

Oddělení

Investice

Přímá linka

+420 220 413 004

Sociální Média

Lokalita

Česká a Slovenská republika

Tel. Č. kanceláře

+420 220 413 000

Kvalifikace

  • BSc (Hons) Real Estate Management
  • Člen Královské instituce autorizovaných inspektorů

Klíčové služby