Savills

Jak pracujeme

Náš závazek jednat čestně, bezúhonně a vždy s nejlepším zájmem klientů je základem všeho, co děláme.

Pokud jde o naše podnikání, tak naše dlouhodobá pověst je založena na důvěře a bezúhonnosti. To dává našim klientům, kolegům, dodavatelům, obchodním partnerům a investorům důvěru s námi spolupracovat.

Nerozhodli jsme se být největší, ale ty nejlepší, a toho jsme dosáhli oslovením, zaměstnáním a udržením nejlepších lidí z oboru nemovitostí, kteří vždy udělají pro své klienty něco navíc.

Ve všech situácích naši zaměstnanci hrdě reprezentují společnost Savills a chovají se v souladu s naším Etickým kodexem, který stanovuje zásady odpovědnosti vůči společnosti, sobě samému, zákazníkům, dodavatelům i vládním organizacím.