Naše poradenství v oblasti asset managementu pomáhá klientům vytvořit strategii, definovat systém rozhodování a poskytovat informace pro odhady cen nemovitostí.

Poskytujeme klientům odpovědné strategické poradenství, abychom jim pomohli najít hodnotu a potenciál jejich komerčních nemovitostí.

Jestliže se klienti potýkají s nedostatkem vlastních zdrojů nebo potřebují odborné poradenství, tato služba je pro ně nenahraditelným řešením.

U každého klienta využíváme jedinečné nástroje na podporu rozhodování ve spojitosti se zprávami o výkonnosti jejich aktiv, pomocí kterých mohou majitelé identifikovat nedostatečně výkonná aktiva a uvážit možnosti, které jsou k dispozici pro dosažení nejlepších výsledků pro sebe a svoje nájemce.

V oblasti komerčních nemovitostí naši odborníci přizpůsobují své služby potřebám klientů s hlavním cílem dosáhnout nejadekvatnějšího poměru mezi cenou a výkonem. Proto jsou naše služby časově i finančně přiměřené a zároveň jsme schopni klientům poskytnout učinné a efektivní služby.

 

Související služby

Služby uživatelům prostor 

Corporate account management

Náš tým přebírá plnou odpovědnost za vnitropodnikovou správu nemovitostí, celkově nebo částečně, podle požadavků klienta. Zabýváme se správou budov, nájmů a transakcí.

Finance

Finance

Ať už investujete do nemovitosti nebo celého portfolia, pokrývame všechny oblasti finančního poradenství a pomáhame činit klientům to nejlepší rozhodnutí na základě tržních a sektorových poznatků.