Novinky a názory

Novinky a názory jsou databází našich článků a reportů z průzkumů trhu od našich expertů nabízejících poradenství a analýzy v komerčním sektoru.

Commercial Investment

15 years in the EU

It has been 15 years since the Czech Republic joined the EU. Savills Czech Republic has been mapping the dramatic transformation, follow the timeline infographic highlighting the key milestones in economics and industrial, investment, office, retail and e-commerce market happening over the last 15 years in the Czech Republic. 

Stáhnout PDF