Náš tým přebírá plnou odpovědnost za administrativní procesy spojené se správou nemovitostí, ať už celkově nebo částečně, vše podle požadavků klienta. Zabýváme se správou budov, nájmů a transakcí.

Zajišťujeme správu nájmů, včetně vedení pokladny a detailní finanční analýzy aktiv, pasiv a příležitostí. Soustředíme se na podstatná data, účetní a obchodní informace a jiné klíčové aktivity, pravidelně podáváme zprávy všem klientům v portfoliu.

Díky zkušenostem našeho týmu z pozice klienta chápeme obchodní cíle a známe způsoby, jak jich dosáhnout.

Naším cílem je proaktivní překlenutí mezer mezi obchodními, tržními a nájemními mechanismy v portfoliu vlastních i pronajímaných nemovitostí. Náš tým pracuje se zúčastněnými stranami s cílem poskytnout strategické poradenství, které vytváří hodnoty a zároveň klientovi šetří prostředky napříč jeho obchodními aktivitami v oblasti nemovitostí.

 

Související služby

Asset Management

Asset management

Poskytujeme klientům odpovědné strategické poradenství, abychom jim pomohli najít hodnotu a potenciál jejich komerčních nemovitostí.

Správa nemovitostí

Správa komerčních nemovitostí

Náš tým specialistů spravuje nemovitosti ve všech sektorech, pokrývajících maloobchod, kancelářské prostory, volnočasové i průmyslové objekty. Naším cílem je pokrýt celou šíři potřeb, od běžné údržby přes finanční reporting, najímání zaměstnanců až po marketingové strategie.